Aktualności

05 XI 2020

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z pojawieniem się  komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021, informujemy Państwa o konieczności przestrzegania obowiązujących środków bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

W ostatnim czasie stwierdzono obecność nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.  W 2005 oraz 2016 roku wykrycie wysoce zjadliwej grypy ptaków na tych samych obszarach Rosji, w niedługim czasie skutkowało pojawieniem się ognisk choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji w stadach drobiu pozwala zachować zdrowie stada, bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, poprawia dobrostan zwierząt, a także opłacalność hodowli, a teraz stanowi broń wobec zagrożenia, jakim jest wysoce złośliwa grypa ptaków. Dlatego przypominamy, że na terytorium Polski zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

oraz nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Podsumowując, ze względu na  ryzyko wystąpienia wysoce złośliwej grypy ptaków w Polsce, należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu. Jesteśmy dla Was, dlatego chętnie odpowiemy na pytania jak najsprawniej zwiększyć bezpieczeństwo fermy.

powrót

KONTAKT I DOJAZD

Jak do nas trafić

Gabinet Weterynaryjny "Nativet" Marek Blanda

Olsztyn 10-692, Piotrowskiego 10e
Pon.-Pt.: 7.00 - 15.00
Stacja Paliw Shell
Dynamic fitness

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.