Dobrostan

Dobrostanem określa się stan „harmonii” zwierzęcia z otaczającym go środowiskiem i zdolność adaptacji do zmian środowiskowych pod względem fizjologicznym i behawioralnym (Van Putten i Dammers).

Do czynników decydujących o obniżonym dobrostanie zaliczamy między innymi niewłaściwe żywienie, nieodpowiednie budynki, złe traktowanie zwierząt, złe zarządzanie stadem, na co składa się zła profilaktyka i diagnostyka chorób drobiu, wreszcie ich złe leczenie.

Dobrostan jest zmniejszony przez choroby, okaleczenia i niedożywienie.

Wskaźnikami zadowalającego dobrostanu są: dobra kondycja i wygląd zwierząt, wysoka produkcyjność, niskie wykorzystanie paszy, dobre wskaźniki reprodukcyjne.

Dobrostan zwierząt jest ważny nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale ma praktyczne znaczenie dla wydajności zwierząt, niskiej zachorowalności i śmiertelności stada, jakości produktów zwierzęcych i organizacji pracy w produkcji zwierzęcej, a zatem ma konkretne znaczenie ekonomiczne.

Zespół Nativetu jest świadomy wagi odpowiedniego dobrostanu zwierząt. Jest również świadomy wagi uwrażliwienia ludzi hodujących i obsługujących drób na zagadnienia dobrostanu. Bo Naszym wspólnym celem i sukcesem jest zdrowie zwierząt.

KONTAKT I DOJAZD

Jak do nas trafić

Gabinet Weterynaryjny "Nativet" Marek Blanda

Olsztyn 10-692, Piotrowskiego 10e
Pon.-Pt.: 7.00 - 15.00
Stacja Paliw Shell
Dynamic fitness

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.